kurser   |   foredrag   |   rådgivning   |   korrektur   |   sprogtip   |   komma   |   kontakt   |   om


 

Fordele ved godt og korrekt sprog (og bevidsthed herom):

Troværdighed. Kunden, brugeren eller borgeren får tillid til virksomheden fordi klart og fejlfrit sprog giver indtryk af kompetence og seriøsitet med det man laver. Godt og korrekt sprog skaber ganske enkelt troværdighed.

Effektiv kommunikation. Med godt og fejlfrit sprog undgår organisationen uklarheder i såvel den interne som eksterne kommunikation. Uklarheder skaber irritation, manglende koncentration, ligegyldighed eller deciderede misforståelser hos modtageren.


Også for den dygtigste
Selv den mest erfarne skribent eller dygtigste kommunikationschef med topkarakterer i dansk vil lære noget på Retskrivningspolitiets kurser.
Virksomhedspakken: Få sproget i din virksomhed eller din afdeling tjekket, og få et løft der hvor I har allermest brug for det.

Virksomhedspakken er et fleksibelt tilbud til en pris på 15.000-30.000 kr. afhængigt af antallet af personer (ved 5 personer 15.000, ved 10 personer 21.000).

Tilbuddet indeholder følgende proces:

  • Retskrivningspolitiet analyserer jeres skriftlige kommunikation – gerne hos jer på stedet.
  • Sammen bliver vi enige om hvilke aspekter af jeres skriftlige kommunikation det er vigtigst at arbejde med og give et løft.
  • Herefter får I 10 timers kursus og coaching som kan fordeles på 3-4 formiddage eller eftermiddage, og som er skræddersyet efter jeres mål.

Retskrivningspolitiets spidskompetencer strækker sig fra de tekstnære ting – sprogrigtighed, tegnsætning og godt sprog i almindelighed – til det vellykkede sprog i forhold til jeres kunder, brugere eller borgere i den konkrete sammenhæng. Desuden kan vi arbejde med at man hver især får en forbedret skriveproces uden skriveblokeringer. Hvis I har behov som Retskrivningspolitiet ikke er den optimale samarbejdspartner til at løse, vil vi åbent påpege det og evt. anbefale andre kompetente kræfter. Emner uden for Retskrivningspolitiets kompetenceområde kunne være eksempelvis mediestrategi, grafisk identitet eller medietræning.

Det er aldrig formålet blot at opremse regler, men altid at videregive indsigt og forståelse, sådan så stoffet sidder fast og skaber varige løft i medarbejdernes sproglige kompetencer samt i virksomhedens sprogbevidsthed og kultur generelt. Den overordnede medarbejders deltagelse i størstedelen af kursussessionerne er et krav, uanset om det er en direktør i en mindre virksomhed eller en kommunikationschef eller mellemleder i en større. Det er alment kendt at lederens forståelse og involvering er en betingelse for at ny viden eller praksis faktisk forankres i organisationen.

Noget sådant gælder i denne sammenhæng også ”den dygtige sprogbruger” i afdelingen. Det er vigtigt at den alle andre ser op til, ikke har systematiske misforståelser og uvaner i sit sprog. Og hvis den person springer kurserne over, er der stor risiko for at vedkommende genindtager det sproglige lederskab med sine sproglige misforståelser uantastet. De i forvejen dygtigste sprogbrugere udgør faktisk de vigtigste deltagere i processen, for det er dem der bedst kan forankre den nye viden.