kurser   |   foredrag   |   rådgivning   |   korrektur   |   sprogtip   |   komma   |   kontakt   |   forside

Kursuskalender


Sprogtip:

- om ad eller af
- om nogle eller nogen
- om hans eller sin
om indenfor eller inden for
- om gal ordsplitning (fad øl / fadøl)
- om brug af bindestreger
- om verbalbøjninger der volder besvær
- om den forkerte ...ed-endelse
- omkring det slatne sprog

Om forbindelser af biord og forholdsord

Artiklen er skrevet til og bragt i fagbladet Journalisten nr. 13 af 2008.

NB: For en række af forbindelsernes vedkommende blev det med retskrivningsreformen af 2012 valgfrit at skrive dem i ét og to ord når forbindelsen er transitiv (altså ”Han bor over for mig” og ”Han bor overfor mig”, men stadig kun ”Han bor overfor”). Ikke desto mindre må det regnes for finere og bedre sprog at navigere efter den generelle regel som denne artikel handler om.


Indenfor eller inden for

Af Martin Lund

Findes der noget mindre væsentligt end om ”inden for” og ”ud over” skrives i et eller to ord? Nej, ikke hvis man spørger en journalist. Men spørger man samme journalist om han finder det væsentligt at kunne skrive et korrekt og nuanceret dansk, vil han jo nok sige ja.

Tilsyneladende er en ellers meget nem og aldeles gennemgående regel gået den journalistiske sfære forbi. Spørg ”hvad?”. Ja, det er reglen: Når du har en forbindelse af biord og forholdsord, skal du bare spørge ”hvad?”! Og hvis du i sætningen har svaret konkret repræsenteret, skal forbindelsen stå i to ord. Hvis ikke, rykker den sammen til ét.

Lad os prøve:

"Kom indenfor." Inden for hvad? Ikke noget, bare indenfor!
"Kom inden for døren." Inden for hvad? Døren!
"Kom endelig indenfor på onsdag." Inden for hvad? Ikke noget, bare indenfor!
"Dansk sejlsport har jeg ikke den store viden inden for." Inden for hvad? Dansk sejlsport!
"Han havde følelserne udenpå." Uden på hvad? Ikke noget, bare udenpå!

Det genstandsled man reelt spørger efter, kan bestå af ganske mange ord, for eksempel hele ledsætninger eller led der inkluderer ledsætninger: ”Ud over at du aldrig har gidet sætte dig ind i nyt komma, fremfører du tåbelige argumenter i ét væk.” Ud over hvad? At du aldrig har gidet sætte dig ind i nyt komma! (jævnfør: ud over ”det”).

På trods af at ”udover at” umuligt kan forekomme i korrekt dansk, giver en søgning på InfoMedia cirka 8.600 artikel-hits. Til sammenligning giver den til enhver tid korrekte form ”ud over at” cirka 13.300. På et så entydigt område burde fejlprocenten ikke være 39, men kun slåfejl fra 0.

Og nuancegevinsten? Ja: ”indenfor” er en tilstand, ”inden for døren” er en teknisk tegning. En ekstra kugle ”oveni” pointerer tilstanden, mens ”oven i isvaflen” pointerer den fysiske øvelse. Det er subtilt, det er smukt. Og så er det nemt, selv for en journalist.

---

Artiklen må ikke viderebringes uden kildeangivelse til både Journalisten og Retskrivningspolitiet.